Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

Narkotikabruk og samfunnet

Hei!

Jeg har en tekst på skolen der jeg skal skrive om narkotika og jeg lurer på om hvilke skadevirkninger narkotikabruk har på samfunnet?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 28.05.2018

Hei!

Jeg er sikker på at du allerede vet mye om hvilke skadevirkninger narkotikabruk har både på enkeltmennesker og på samfunnet. Ungrus.no har også fått dette spørsmålet fra tid til annen, så her er noen momenter vi har skrevet om tidligere:
Narkotikabruk påvirker samfunnet negativt på mange måter. Mange mennesker får dårligere livskvalitet og helse som følge av egen eller andres narkotikabruk.

Narkotikabruk påvirker også samfunnet økonomisk; det koster mye for helsevesenet å behandle skader etter uhell, ulykker, avhengighet og andre sykdommer som oppstår når mennesker ruser seg.
Også pårørende kan få økt sykelighet som følge av frykt og engstelse, og også trusler og vold, knyttet til at den de er glad i ruser seg. I tillegg kan ofre i trafikkulykker der føreren har vært ruset, få ødelagt helsa og påføre helsevesenet store utgifter som følge av andres rusing.
Det er også slik at mange som er avhengige av narkotika ikke klarer å jobbe og være produktive for samfunnet. I stedet trenger de støtte fra det offentlige for å klare seg både økonomisk og på andre måter.

Det er også mye kriminalitet knyttet til narkotikamiljøene, og det gir også konsekvenser. Smugling, tyveri, innbrudd, vold og overgrep er ofte ruselaterte lovbrudd. Dette kan være med på å skape utrygghet for enkeltpersoner, men kan også gjøre at frykten øker mer generelt i samfunnet. Samtidig står narkotikaforbytelser for mange av utgiftene som brukes til politi, rettsvesen og fengsel/kriminalomsorg.

Til slutt vil jeg si at de som kjenner mest på hvordan narkotikabruk virker, er de menneskene som får redusert sine muligheter til et godt liv som følge av egen eller andres rusbruk.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut