Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Alkohol vs marihuana

Hei!

Jeg har et par spørsmål om deres syn på de forskjellige rusmidlene.

Hvorfor er alkohol et lovlig rusmiddel når det er dokumentert skadelig effekt?

Et spørsmål til: Vil dere si marihuanaplanten er et farlig stoff i små mengder?

I noen land blir dette skrevet ut på resept for kreftpasienter slik at de skal få en lettere hverdag, det har også vist medisinsk dokumentert effekt mot kreft.

Så hvorfor er alkohol lovlig og ikke marihuana når alkohol er mye skadeligere hvis man ser på effekter av de forskjellige stoffene?

Hilsen gutt, 18 år eller eldre

Svar fra ungrus.no 10.06.2011

Hei!

Dette er sentrale spørsmål som kommer opp gang etter gang i diskusjonen, spesielt i fohold til legalisering av cannabis. Så takk for at du tar dette opp.

Det er nok historiske grunner til at alkohol er lovlig og ikke cannabis. Vi har lang tradisjon for å drikke alkohol her i landet, og de fleste voksne bruker alkohol av og til. Slik er det ikke med cannabis, som er et relativt nytt rusmiddel i Norge. Bruk av alkohol og cannabis kan ha en lang rekke negative konsekvenser, både for den som bruker rusmidlene og for personene rundt dem. Dette er en av grunnene til at det ikke er vilje til å legalisere dette "nye" rusmiddelet i Norge

Det andre spørsmålet ditt går på medisinsk bruk av cannabis, og her er det omfattende forskning på gang, med til dels lovende resultater på mange områder. Man isolerer da spesifikke enkeltstoffer som virker på kroppens egne cannabis-reseptorer (mottakssteder) som finnes i mange organer. Disse har vist seg å ha effekt på en rekke plager, som kvalme hos cellegiftbehandlede pasienter, smerter hos MS-pasienter og  flere andre effekter.

Men forskjellen fra å bruke enkeltkomponenter av cannabis til medisinsk bruk, og å putte i seg alle de 420 stoffene som man gjør ved røyking av cannabis, er omtrent som å spise barken av piletreet som smertestillende i steden for å ta en Albyltablett. Derfor er det lite fruktbart å bruke mulige medisinske effekter av enkeltstoffene hos alvorlig syke mennesker til å argumentere med at det skulle være ufarlig å bruke cannabis slik man gjør det i dag.

Ellers kan jeg ikke være enig med deg i at alkohol er mye mer skadelig enn cannabis.

Et lite hjertesukk til slutt: Det er svært ressurssterke mennesker som argumenterer for "fri hasj", og de kan nok saktens holde forbruket på et nivå som ikke er altfor skadelig. Men som vanlig er det de svakeste i samfunnet, som ikke klarer å holde måten, som lider når de ressurssterke får kjempet seg fram til nye friheter. Dette gjelder både alkohol, nikotin og cannabis. Av hensyn til de svakeste, mener jeg at man bør beholde en stram kontroll over alle disse skadelige stoffene.

 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut