Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Rus og kriminalitet

Hei!

Hvorfor knyttes rus og kriminalitet ofte sammen?

Jente 16

Svar fra ungrus.no 27.11.2017

Hei!

Spørsmålet ditt er svært interessant, men det er ikke så enkelt å gi et kort svar på det. 
Bruk av legale eller illegale rusmidler er en av de mest betydningsfulle risikofaktorene knyttet til kriminalitet, både når det gjelder handlinger begått i ruset tilstand og fare for fremtidige lovbrudd. Forskningen viser at de som begynner tidlig med rusmidler har større risiko for å utvikle et kriminalitetsproblem enn andre. Samtidig kan rus bidra til å skape nye eller forsterke allerede eksisterende problemer, og de kan være mange og ulike. Ungdomstiden er en særlig sårbar periode for å utvikle rusproblemer, og en tidlig rusdebut er forbundet med økt risiko for negative konsekvenser, både på kort og på langt sikt.

Når du spør om hvorfor rus og kriminalitet ofte knyttes sammen, er det flere svar. En sammenheng mellom rus og kriminalitet er åpenbar; det er forbudt å bruke narkotika i Norge og dermed vil bruk, innførsel og salg av stoffer som er på narkotikalisten automatisk anses som lovbrudd. Alkohol er et lovlig rusmiddel, men ulovlig innførsel vil etter loven registreres som lovbrudd. Dessuten er det forbudt med salg, servering eller utlevering av annen alkoholholdig drikke til noen som er under 18 år. Dette gjelder også alkohol med lav alkoholprosent, som for eksempel lettøl.

 Alkoholmisbruk utgjør en viktigere faktor i forbindelse med voldsutøvelse enn narkotikabruk, og et flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert. I løpet av de siste to tiårene har volden i Norge økt relativt kraftig. En del av økningen kan tilskrives at skjenketidene er blitt utvidet. Forskning viser at det å begrense tilgjengeligheten på alkohol har effekt.

En annen sammenheng er at berusede mennesker ofte mister selvkontroll og kritisk sans for egne valg, og risikoen for kriminell adferd er dermed mye større. Mye vold begås også svært ofte i beruset tilstand, og dersom man slår til noen på byen en kveld man har hatt mye å drikke, vil dette være et lovbrudd.

En tredje sammenheng mellom rus og kriminalitet er at rusmiddelavhengighet kan føre til abstinenser, noe som kan utløse behov for å skaffe seg mer penger raskt. Kriminalitet i form av innbrudd, ran og tyverier er resultatet. Mange som sliter, har vansker med å komme seg ut av den vonde sirkelen. På grunn av rusmisbruk og de problemene som følger med, faller mange ut ut av jobb eller utdannelse. Etter en rehabilitering er det vanskelig for mange å innse at man må starte livet fra begynnelsen, og det tar lang tid å gjenoppbygge det man hadde eller å starte noe nytt. Dermed velger noen å fortsette en kriminell løpebane.
Noen velger å selge narkotika for å skaffe seg mye penger, og det er selvfølgelig ulovlig.

Jeg håper jeg med dette har klart å gi deg et lite innblikk i hvorfor rus og kriminalitet ofte knyttes sammen!

Vennlig hilsen

Aida Krpo

Ungteam Kristiansand

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut