Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Avdekke smugling?

Hei!

Hvordan kan politi og tollere klare og oppdage narkotika som smugles inn i Norge?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 08.06.2017

Hei!

Ingen av oss i svartjenesten til ungrus.no har dette som spesialfelt, så her må jeg ta utgangspunkt i det som er allment kjent.

Både politi og tollvesen gis mye opplæring i hvilke tegn man skal se etter for å oppdage narkotikasmugling. Kontroller skjer først og fremst ved grenseoverganger, på flyplasser og post- og fergeterminaler. 
De ser på utseende og oppførsel, om noen virker nervøse eller på ulike måter har en atferd som fanger oppmerksomheten. Noen nasjonaliteter og reiseruter er kanskje oftere knyttet til narkotikasmugling enn andre? 
Det norske politiet samarbeider med politiet i andre land for å avdekke smugling og annen kriminalitet som skjer på tvers av landegrensene.
Tollvesenet bruker også hunder som kan lukte seg frem til narkotika, og tollerne vet hvor det er vanlig å gjemme stoff i biler og andre kjøretøy. Scanning av kjøretøy blir også foretatt for å avdekke smugling.
Hunder blir i tillegg brukt til å sjekke om postforsendelser inneholder narkotika.

En som er mistenkt for å frakte stoff i kroppen, kan bli kroppsvisitert og kan bli tibudt en lavdose røntgenundersøkelse for å sjekke om det er gjemt narkotika i kroppens hulrom.  Alternativet kan være at vedkommende holdes tilbake for å se hva som kommer ut når han eller hun går på toalettet. Det må være en godt begrunnet mistanke før man kan gjennomøre slike undersøkelser, og tollvesenet må ha tillatelse av påtalemyndighetene for å kunne gjennomføre både toalettkontroll, og såkalt "innvendig kontroll av kroppens hulrom", som i så fall må skje på sykehus.

Selv om det blir brukt mye ressurser på å avdekke smugling av narkotika, er det likevel mye som ikke blir oppdaget.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut