Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Dødsfall som følge av narkotikabruk

Hei!

Hvor mange dør av narkotika i året?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 03.04.2019

Hei!

Det er vanskelig å få et nøyaktig tall på hvor mange som dør av narkotikabruk hvert år. Det hender at dødsfall skyldes sykdom, ulykker eller vold knyttet til narkotikabruk, uten at dette blir oppgitt som direkte dødsårsak.
Alle dødsfall i Norge blir meldt inn til Dødsårsakregisteret. Der står det hva som er dødsårsaken for den enkelte avdøde.
Folkehelseinstituttet samler disse datatene i et dødsårsaksregister, og her kan vi finne dødsfall som skyldes bruk av alkohol, narkotika og medikamenter (klikk på D7 i venstre kolonne).
I dette registeret står det at det i 2017 var 247 narkotikautløste dødsfall i Norge. Samme år var det registrert 339 dødsfall som skyldtes alkoholbruk.

Som nevnt innledningsvis, kan det være store mørketall her, der det ikke kommer frem at den underliggende dødsårsaken kan være knyttet til rusbruk.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut