Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Effekt av rusmidler

Hei!

Hva slags effekt gir rusmidler?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 12.10.2017

Hei!

Rusmidlene har noen fellestrekk når det gjelder effekter eller virkninger like etter inntak:

  • Følelse av velvære
  • Svekket konsentrasjon
  • Nedsatt hukommelse og innlæring
  • Nedsatt kritisk sans / økt impulsivitet

Feilkontrollen svekkes. Feilkontroll er en hjernefunksjon som påser at det er samsvar mellom det man har tenkt å gjøre og det man utfører, samt evt. besørger oppretting. (Kilde: Rustelefonen.no).

Så har også de ulike rusmidlene ulike virkninger. Her skiller man mellom stimulerende, dempende og hallusinogene effekter. Noen rusmidler kan ha flere virkninger samtidig. Folkehelseinstituttet viser en figur som illustrerer hvilke rusmidler som har hvilken virkning (fhi.no), og hvilke virkninger som kan opptre samtidig.

Hvis du vil vite mer om hvilke effekter de enkelte rusmidlene har, kan du gå inn på helsenorge.no og lese om alkohol og narkotika.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut