Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Farer ved narkotikabruk

Hei!

Hva er farlig med narkotika?

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 01.03.2019

Hei!

Du kjenner sikkert selv til mange farer ved å bruke narkotika?
Risikoen for at ting skjer når man er ruset, slik som ulykker vold og overgrep, øker. Mange narkotikabrukere kan oppleve fysiske og psykiske helseplager som går ut over livskvaliteten og disse kan, i verste fall, forkorte livet.
Dødsfall som følge av overdose er kanskje den mest dramatiske faren ved bruk av opiater, og kombinasjon av medikamenter og rusmidler.
Hvis man har et høyt forbruk av narkotika, kan man bli avhengig, og da påvirker bruken alle livsområder som familie, nettverk, skole, jobb og økonomi. Det siste kan også gjøre noe med muligheten til å holde på en god bosituasjon.
For å finansiere rusbruken, må mange ty til kriminalitet og prostitusjon. Dette innebærer at man kan bli knyttet opp til kriminelle miljøer der det ofte forekommer trusler og vold, noe som skaper mye frykt og dårlig livskvalitet.
Det vil også kunne innebære at man kommer i kontakt med politiet og selv kan pådra seg dommer som innebærer fengselsstraff.

Håper dette ga deg en liten oversikt over hvilken risiko som kan være forbundet med narkotikabruk. Hvis du vil lese mer om rusbrukslidelser, kan du gå inn på Folkhelseinstituttets nettside, fhi.no.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut