Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hva betyr det å være avhengig?

Hei!

Kva betyr det at ein person er avhengig av rus?

Gutt 17

Svar fra ungrus.no 20.12.2021

Hei!

Mange vil ha en oppfatning av hva det innebærer å være avhengig av et rusmiddel. Det kan være noe i retning av at man ikke klarer å kontrollere en rusmiddelbruk, selv om det får alvorlige konsekvenser for en selv og andre.

Avhengighet er også en diagnose i diagnosesystemet ICD 10 til Verdens helseorganisasjon (WHO). 

WHO definerer avhengighet etter seks kriterier, hvor tre av kriteriene må ha vært til stede det siste året for å tilfredsstille diagnosen:

  1. sterk lyst eller følelse av tvang til å innta rusmiddelet
  2. problemer med å kontrollere inntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
  3. fysiologisk abstinenstilstand som opptrer dersom bruken av rusmiddelet opphører eller reduseres, eller viser seg med karakteristisk abstinenssyndrom for det aktuelle rusmiddelet, eller gjennom bruk av samme eller beslektet rusmiddel for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
  4. toleranseutvikling, slik at større doser må til for å gi samme effekt som tidligere
  5. økende likegyldighet i møte med andre gleder og interesser; mer og mer tid brukes på å skaffe seg rusmiddelet, på å bruke det, eller på å komme seg i form etter bruken
  6. rusmiddelbruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser; det må fastslås om brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over disse konsekvensene.
                                                                                                                                                                                   Kilde: snl.no

Så tilbake til spørsmålet ditt, hva betyr det at en person er avhengig av rus? Det kan også tolkes som hva det innebærer å være rusmiddelavhengig.
Når trangen til å bruke rusmidler overskygger alt annet, påvirker det hele livet til den det gjelder og til pårørende til denne personen. Det går ut over helse, økonomi, relasjoner og livskvalitet. En rusmiddelavhengig lever i gjennomsnitt 20 år kortere enn normalbefolkningen. I tillegg kan det være et liv preget av stress for å skaffe penger til rusmidler, frykt for andre i et tøft rusmiljø, dårlig tannhelse og helse generelt og følelser som skyld og skam for at man lever som man gjør.

Det er heldigvis hjelp å få. Man kan søke hjelp både gjennom kommune og fastlege, NA, AA og ideelle og private hjelpeorganisasjoner.
Du kan gå inn på helsenorge.no og finne Hjelp til deg med rusproblemer. Du kan lese mer om avhengighet i Store medisinske leksikon

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut