Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hvem bruker narkotika?

Hei!

Hvem bruker narkotika?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 30.10.2017

Hei!

Når du spør om hvem som bruker narkotika, regner jeg med at du lurer på om det er noen spesielle grupper som peker seg ut. Det er først og fremst ungdom og unge voksne som prøver ut narkotiske stoffer.
Når det gjelder hvem som begynner å bruke narkotika jevnlig og utvikler en ruslidelse, har Folkehelseinstituttet i Folkehelserapporten Ruslidelser i Norge en tabell over hvilke aldersgrupper som bruker ulike rusmidler. Rapporten sier også noe om hvilke risikofaktorer som spiller inn når det gjelder utvikling av rusproblemer. Den sier blant annet at rusmidler må være tilgjengelige for at man skal kunne få en ruslidelse. Arvelighet og genetikk spiller også inn. Så er det viktig hvordan man har det hjemme i familien og i nærmiljøet. Økonomi spiller også inn. Er det mange negative ting på disse områdene, øker riskoen for at man kan utvikle en ruslidelse. Mange med psykiske lidelser har samtidig en ruslidelse.

Håper dette ga et lite bilde om hvem som bruker narkotika og hvem som har økt risiko for å utvikle en ruslidelse.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut