Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvordan takle gruppepress?

Hei!

Hva gjør du når du er i en situasjon med gruppepress?

Jente 12

Svar fra ungrus.no 09.05.2017

Hei!

Det å stå imot gruppepress kan ofte være vanskelig. Vi vil jo så gjerne bli likt av de vi ønsker å være sammen med! En måte å bli likt på, er å prøve å være lik den eller dem man vil ha som venner. Man kan altså oppleve et press om å tilpasse seg for å passe inn i ei bestemt gruppe.

For å stå imot et gruppepress, er det viktig å tenke gjennom hva du selv ønsker. Dersom du har en klar tanke om hvordan du vil ha det og hvorfor, er det lettere å stå for det, selv om du møter motstand.
Mennesker som tør å si i fra blir ofte respektert, selv om det kan være vanskelig å være så modig at man tar sjansen på å stå alene om en avgjørelse. Hvis du tør stå for det du mener, kan du gjøre det lettere for andre også å stå i mot press.

Kanskje du kan snakke med vennene dine om hva de synes om dette temaet?

Alle er forskjellige, og det er vanskelig dersom man hele tiden prøver å være noe man ikke føler er riktig for en selv. Derfor er det lurt å øve seg på å stå i mot og si ifra, for dette er situasjoner man kan komme opp i gjennom hele livet. Hvis ikke andre aksepterer deg som du er, er det kanskje andre mennesker du passer bedre sammen med?

Så kan du kanskje tenke over hvordan du sier ting. At andre velger annerledes enn deg, trenger ikke nødvendigvis bety at det de gjør er galt. Alle bærer vi i oss en frykt for å bli fordømt og avvist, så dersom du blir den som snakker ned andre personer og deres valg, kan du gå i den motsatte fella og faktisk være med på å utøve press den andre veien.
Hvis vi klarer å være åpne og tolerante i møtet med andre mennesker, vil færre føle seg ekskludert og utafor.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut