Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Innhold i røyk

Hei!

Jeg lurer på hva inholder røyk utenom nikotin og tjære?

Jente 12

Svar fra ungrus.no 05.12.2017

Hei!

I følge Norsk Helseinformatikk (nhi.no) er det til nå funnet 70 ulike stoffer i tobakksrøyk som kan forårsake alvorlige sykdommer. Til sammen er det identifisert mer enn 7000 ulike kjemikalier i røyken.
Du nevner nikotin, som er det aktive virkestoffet i tobakk og det som skaper avhengighet, og tjære, som dannes av partikler i røyken. I tillegg inneholder tobakksrøyk karbonmonoksid, som er en gass. Denne binder seg til de røde blodlegemene og blokkerer for opptak og transport av oksygen. Da får cellene i kroppen mindre oksygen, og dette er den viktigste årsaken til hjerte- og karsykdommer hos røykere.
Blant de 70 helseskadelige kjemikaliene, finner man også kvikksølv, arsenikk, benzen, benzopyren, tungmetaller som f.eks. bly og kadmium, blåsyre, hydrogenklorid og formaldehyd.

Lista er med andre ord svært lang. Du kan finne mer informasjon om dette ved å gå inn på lenken over til Norsk Helseinformatikk.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut