Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Positivt gruppepress?

Hei!

Er positivt gruppepress mulig?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 10.11.2017

Hei!

Det er et spennende spørsmål du stiller. Ofte forbinder vi gruppepress med noe negativt som gjør at det er vanskelig å stå imot de andre i ei gruppe, selv om man er uenig. For ungdom kan det handle om å kle seg på en spesiell måte, være med på mobbing, prøve ut rus, seksualitet, tyveri og mye annet.

Grunnen til at gruppepress virker, er at vi mennesker er sosiale vesener som strekker oss veldig langt for å beholde vår plass i flokken. Vi har et inderlig ønske om å bli likt og å passe inn. Ofte prøver vi å likne på hverandre og gjøre ting litt likt for å markere tilhørighet. Det å skille seg ut, kan bli slått hardt ned på. Dette er sannsynligvis noe vi mennesker har gjort til alle tider for å regulerere oppførselen hos medlemmene i flokken. Mennesker som ikke har klart å tilpasse seg, har da stått i fare for å blir utstøtt. Kanskje har det tidligere vært nødvendig for å overleve som flokk under tøffe forhold? Det å bli satt utenfor fellesskapet kunne både da og nå være en katastrofe for den det gjelder.

Jeg tror at et positivt gruppepress kan være mulig når man har gode forventninger til hverandre og ønsker at alle skal kunne gjøre så godt de kan. Dette er kanskje enklest i grupper der man i utgangspunktet er litt like og har felles mål. Det kan være innen lagidrett eller i team- eller prosjektarbeid. Man kan ha ulike ferdigheter, men trenger hverandres kompetanse og jobber for et godt resultat sammen.
Det kan være mer krevende å skape et positivt gruppepress hvis man er veldig ulike og ikke har noe felles mål.
I et samfunn, kan vi likevel ha et felles mål om at alle skal få være med, uavhengig av kjønn, hudfarge, seksuell orientering, økonomi m.m. 
Du og jeg kan være med på jobbe mot et slikt mål! Det kan vi gjøre gjennom å bestemme oss for hvordan vi snakker om andre mennesker. Hvis vi ønsker at de vi lever sammen med skal være en del av flokken, er det viktig at vi ikke snakker stygt om dem. Da er vi med på å skyve dem ut. Vi kan også gi beskjed dersom vi synes andre baksnakker noen eller henger ut grupper av mennesker.
Alle mennesker virker i verden. Hva vi gjør og hva vi sier har betydning for de rundt oss. Hvis vi ønsker et samfunn der det er plass for alle, kan vi være med å skape, om ikke et positivt gruppepress, så i hvert fall en positiv forventning til at de vi møter fremsnakker folk og heier på dem som gjør positive ting. Da kan andre bli inspirert, og vi kan spre en holdning om at vi i utgangspunktet vil hverandre vel og at vi alle er en del av et fellesskap.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut