Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Skoleprosjekt om hasj

Hei!

Hvilke skadelige bivirkninger har hasj, og hvordan er det med ulykker knyttet til bruk av stoffet? 

Lurer på dette fordi jeg har et skoleprosjekt.

Jente 13

Svar fra ungrus.no 27.05.2020

Hei!

Hasj kan skade kroppen både fysisk og psykisk. Man skiller ofte mellom skader etter akutt inntak og skader etter langvarig bruk. 

Ved bruk av hasj, vil virkestoffet THC transporteres til hjernen og feste seg til spesielle reseptorer. Disse reseptorene finnes i mange deler av hjernen, blant annet i områder som kontrollerer beslutningsevne, motivasjon, hukommelse, smerte, søvn og stress. Hasj påvirker disse reseptorene på en slik måte at det kan kan føre til redusert hukommelse, innlæring, konsentrasjon, koordinering, vurderingsevne  og nedsatt følelsesliv. Hasj gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer. Det kan innebære en økning av paranoide tanker og endret virkelighetsoppfatning. I noen tilfeller kan det også føre til rusutløste psykoser, hvor det kan være behov for innleggelse på sykehus.

Alle disse ovennevnte forandringene kan gå utover fungering i dagliglivet og føre til problemer i forhold til skolegang, jobb og nære relasjoner. Nyere forskning har påvist at det er høyere risiko for negative konsekvenser blant personer som begynner å bruke hasj i ung alder, fordi hjernen ikke er ferdig utviklet før i 24-årsalderen.

Etter direkte inntak kan noen oppleve angst- og panikkanfall, oppkast og svimmelhet. Andre akutte effekter kan være hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til hjerte- og karkomplikasjoner.

Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonssymptomer og kan utløse psykoser hos personer som er disponert for det. Regelmessig bruk øker også risikoen for lungesykdommer (kronisk bronkitt og astma) og kan svekke kroppens immunforsvar slik at man blir mer utsatt for infeksjoner/sykdom. Hasj kan også påvirke hormonbalansen i kroppen. Det kan føre til menstruasjonsforstyrrelser og redusert sædkvalitet.
Inntak av hasj kan altså skade kroppen både fysisk og psykisk samt føre til utfordringer knyttet til skole, jobb og sosiale relasjoner.

Når det gjelder ulykker knyttet direkte til hasjbruk, kjenner vi ikke til norske statistikker på det. Ofte omfatter statistikkene mer enn ett stoff. Det er likevel slik at bruk av rusmidler svekker dømmekraften, konsentrasjonsevnen, reaksjonsevnen og evnen til å beregne avstand, fart og å vurdere situasjoner som oppstår. Det øker risikoen for å bli utsatt for mange slags uhell og ulykker når man er påvirket av rusmidler.
Du kan finne statistikk over årsaker til dødsulykker i trafikken på vegvesen.no. Der vil du finne tall på hvor stor prosent man antar skyldes ruspåvirkning.

Vennlig hilsen

Madelene Skårdal og Anne Wivestad

ungrus.no
 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut