Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Snusbruk i Norge

Hei!

Når ble det vanlig blant ungdom i Norge å snuse?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 23.11.2017

Hei!

Når det gjelder ungdoms bruk av snus, utga Folkehelseinstituttet en rapport i 2014, som heter Helserisiko ved bruk av snus. Der står det blant annet at bruken av snus i den norske befolkning har økt kraftig siden 2005, og da spesielt blant unge. Ungdataundersøkelsen omfatter også spørsmål om røyking og snus. På ungdata.no kan du finne informasjon om dette. Der står det blant annet at: " Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant ned fra årtusenskiftet til i dag. Samtidig har andelen unge som snuser, gått opp. Økt snusing oppveier likevel ikke tilbakegangen i røyking, og bruken av tobakk har samlet gått tilbake".
Det ser altså ut til at snusingen har økt blant unge fra rundt år 2000 og frem til idag, men hvor vanlig det er å snuse, varierer nok ganske mye i ulike miljøer.
Snus har for øvrig en lang historie i Norge. I 1909 var 75 prosent av de tobakksproduktene som ble solgt, ikke-brennbar tobakk, som omfatter både snus og skråtobakk. Store norske leksikon har en fin artikkel om tobakk
Der vil du også finne et kapittel om tobakksprodukter som ikke røykes, som også handler om snus.

Hvis du ønsker mer informasjon om snus, kan du gå inn på denne lenken til helsenorge.no.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut