Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre rusmidler

Beslag og straff

Hei!

Jeg har et prosjekt på skolen, og lurer på om dere kan fortelle litt om statistikk innenfor beslag av narkotika.
Åssen konsekvenser kan dette få om du blir tatt?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 21.02.2017

Hei.

Beslag av narkotika gjøres både av politiet og tollvesenet. Mens beslag ved grenseoverganger (f. eks. Svinesund, utenlandsferjer, postforsendelser fra utlandet, flyplasser) stort sett gjøres
av tollvesenet, vil det som regel være politiet som står for beslagene innenlands (f. eks. gatebeslag). Store enkeltbeslag vil ofte være resultat av lengre etterretnings- og etterforskningsarbeid
i et samarbeid mellom tollvesen og politi. Dette er et samarbeid som foregår så vel nasjonalt som internasjonalt. De fleste beslag omfatter imidlertid mindre mengder.
Hvor mange beslag som gjøres i et gitt år vil blant annet være et resultat av innsats og prioriteringer. Endringer som må antas å påvirke antall beslag, er eksempelvis bedre teknisk
utstyr ved etterretning/etterforskning, nye etterforskningsmetoder og økt bruk av narkotikahunder.

I følge statistikk fra Folkehelseinstituttet har antall beslag av narkotika hatt en jevn økning fra 1970 - tallet og fram til i dag. Det gjelder spesielt med tanke på cannabis, antall beslag i 1974 var på 700 mens det i 2015 var 14 900. Når det gjelder mengde ble det i 1976 beslaglagt 29 kg cannabis, mens det i 2015 ble beslaglagt 2 344 kg. Andre narkotiske stoffer har også hatt en liknende økning, men ikke like sterk for alle stoffer.

Det diskuteres om en ut fra økning i beslagene kan si noe om bruken av narkotika i samfunnet øker. Det kan en nok, men som det står ovenfor vil antall beslag også være avhengig av for eksempel politiets innsats og prioriteringer.

Du kan finne mer statistikk om beslag av narkotika her, fra side 261 og utover.

Hvilke konsekvenser det får om du blir tatt med narkotika er helt avhengig av hvor mye du blir tatt med. Det har også betydning om stoffet er til eget bruk eller om det er tenkt solgt videre til andre. Bestemmelsene om bruk av narkotika og besittelse til eget bruk er omhandlet i legemiddelloven. Her er reaksjonen begrenset til bøter eller opp til 6 måneder fengsel. Bestemmelsen om mer alvorlige narkotikalovbrudd ligger i straffeloven. Her er maksimumsstraffen opp til 21 år. Hvor lang straff en får vil selvsagt avhenge av hvor store mengder narkotika det er snakk om, om en er blitt tatt gjentatte ganger og så videre.

Jeg håper dette kan hjelpe deg med prosjektet ditt.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut