Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Forebyggende tiltak mot alkoholbruk

Hei!

Hvilke tiltak har vi i Norge mot ungdommen sin bruk av alkohol?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 13.11.2017

Hei!

Det viktigste tiltaket mot at ungdom skal bruke alkohol er aldersgrensen. Alkohollovens paragraf 1.5 slår fast at det ikke må selges, sjenkes eller utleveres alkoholholdig drikke til noen under 18 år. For brennevin er aldersgrensen 20 år. Dette betyr at dersom noen gir, selger eller sjenker alkohol til mindreårige kan de bli straffet med bøter eller fengsel. I prinsippet gjelder dette også om foreldre gir alkohol til sine egne barn, eller om eldre søsken gir til sine mindreårige søsken.

Et annet viktig tiltak er det holdningskapende arbeidet som gjøres blant annet i skolen, hvor ungdom oppfordres til å vente med å drikke alkohol til de er over 18 år.

Jeg håper dette gav deg svar på spørsmålet ditt!

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut