Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvem har ansvaret?

Hei!

Hvis et barn har foreldre som bruker narko og prøver det selv og dør, hvem sin feil er det da?

Gutt 12

Svar fra ungrus.no 12.05.2017

Hei!

Det er et vanskelig spørsmål du stiller. Du har kanskje gjort deg noen tanker selv?
Rent umiddelbart kan en tenke at dersom et barn ved et uhell eller bevisst får i seg et narkotisk stoff som foreldrene har latt ligge fremme, vil det være de som er ansvarlige. Det kan tenkes at foreldre i en sånn situasjon kan bli dømt og straffet for uaktsomthet eller lignende.

På den annen side kan en tenke at det ikke er riktig at foreldre som bruker narkotika har barn boende hos seg. Ofte vil en tenke at foreldre som ruser seg mye ikke er i stand til å gi barnet den omsorgen det trenger. Da vil mange mene at barnevernet burde ha tatt omsorgen for barnet og flyttet det til et annet sted. Hvis dette ikke er blitt gjort, vil man kunne si at det er samfunnet ved barnevernet som har ansvaret.

Det er som du ser ikke noe enkelt svar på spørsmålet ditt.

Hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut