Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Skoleoppgave for barne- og ungdomsarbeider

Hei!

Jeg har en skoleoppgave "hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider være med å påvirke barn- og unges holdninger til rusmidler og kriminalitet? " 

Trenger litt tips!

Hilsen jente 17 år

Svar fra ungrus.no 29.09.2017

Hei!

Det viktigste du som barne- og ungdomsarbeider kan gjøre, er å få det enkelte barn til å føle seg sett og verdsatt som den personen han eller hun er. Både barn og voksne trenger å føle seg anerkjent og at de er en del av samfunnet rundt seg. Alle ønsker å mestre de utfordringene vi møter, men alle har ikke like forutsetninger.
Barn og unge som begynner å ruse seg eller begå kriminelle handlinger i ung alder har ofte en del risikofaktorer knyttet til seg. Det kan være at de blir mobbet, de kan ha psykiske problemer som angst og depresjon, de kan være utsatt for omsorgssvikt og så videre. Det er derfor viktig å være oppmerksom på disse risikofaktorene og forsøke å støtte opp om de positive faktorene hos den unge. Du må forsøke å være støttende og bidra til en styrket selvfølelse ved å legge vekt på de tingene barnet eller ungdommen mestrer og de positive sidene du ser i barnet. Det er også viktig å støtte opp om og styrke positive holdninger i forhold til rus og kriminalitet.

Vi snakker som regel om at det er foreldrene som er de viktigste personene med tanke på hvilke holdninger barn og unge får. Selvsagt er det også viktig hva venner tenker og gjør. Holdninger formes også av det vi lærer på skolen, hva som diskuteres i miljøet rundt en, det som kommer fram i media og gjennom sosialt press. Som barne- og ungdomsarbeider kan du også være med på å påvirke i en positiv retning. Det er viktig å selv ha et avklart og fornuftig forhold til egen rusbruk. Du må også sørge for å kjenne til forskjellige rusmidler, skadevirkninger ved bruk og lover som regulerer bruk av alkohol og andre rusmidler.

Du kan finne en del om dette emnet i veilederen Fra bekymring til handling som Helsedirektoratet har gitt ut.

Jeg håper dette kan hjelpe deg litt på vei i oppgaven din!

Hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut