Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Skoleoppgave om ANT

Hei!

Jeg er en jente på 13 år som skriver en oppgave om ANT.
Jeg lurer på hvor mange prosent av mindreårige som drikker alkohol?
Hvor mange mindreårige som dør/skader seg av og drikke alkohol?
Hvor mange foreldre er det som gir alkohol til barna sine under 18 år?
Er det lurt at foreldrene kjøper alkohol til barna sine når de skal på fest?
Hvis barna barna får alkohol hjemme i forbindelse med større anledninger, lærer de da og nyte alkohol på en ansvarsfull måte?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 08.05.2017

Hei!

Når det gjelde hvor mange prosent av mindreårige som drikke alkohol har vi bare sikre tall for 15/16 åringer. I en europeisk skoleundersøkelse i 2015 kalt ESPAD, svarer 59 % av norske elever at de har drukket alkohol noen gang. Dette er en del lavere enn i 2003 da 84 % svarte det samme. Her i Kristiansand viser Ungdata-undersøkelsen i 2016 at rundt 35 % av 10. klassingene hadde drukket alkohol. Tallene for 17- og 18-åringer er mer usikre, men det er sånn at andelen som har debutert med alkohol øker når ungdommene nærmer seg 18 år.

Hvor mange av disse som dør eller skader som følge av at de har drukket alkohol har vi ikke noen tall på. Eventuelle dødsfall vil som hovedsak skyldes ulykker som følge av at en er beruset og sjelden alkoholforgiftning eller lignende. Mange som skader seg og kommer på sykehus blir registert med skaden og ikke om det er alkohol som er årsak til at de har skadet seg.

De fleste foreldre er heldigvis strenge når det kommer til unges alkoholbruk. I Ungdata-undersøkelsen sier 87 % av 10. klassingene at foreldrene er tydelige på at de ikke får drikke alkohol. En må da også gå ut fra at disse foreldrene ikke gir barna sine alkohol. I en undersøkelse her i Kristiansand i 2012 svarte 4 % av alle 10. klassingene at de fikk alkohol av sine foreldre. Noen foreldre tenker at det er lurt å sende med alkohol til barna når de skal på fest, for da "vet de hva og hvor mye de drikker". Det som har vist seg er at barna ikke bare drikker det de har fått med seg, men også ofte drikker mye i tillegg.

Den beste måten for foreldre å lære barna å nyte alkohol på ansvarsfull måte er å selv bruke alkohol med måte. Det å gi barna alkohol for at de skal lære å drikke på en ansvarsfull måte, har ofte vist seg å virke mot sin hensikt. Unge som får alkohol hjemme starter ofte tidligere med å drikke og drikker senere i livet oftere og mer enn sine jevnaldrende.

Du kan lese mer om ungdom og alkohol på sidene til helsenorge.no

Håper dette er til hjelp i arbeidet med oppgaven din.

Hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut