Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Skoleoppgave om rus og snus

Hei!

Har en skoleoppgave om alkohol, tobakk, snus og rusmidler.
Hvilke helseskader kan forekomme?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 03.11.2017

Hei!

Det er et nokså omfattende spørsmål du stiller. Alkohol, tobakk og snus blir alle regnet som rusmidler. Jeg går ut i fra at du i tillegg spør om helseskader ved bruk av narkotika.

Tobakk og snus er begge sterkt vanedannende, bruk av dem begge kan føre til kreft. Røyking av tobakk kan også føre til lungesykdommen KOLS. Du kan lese mer om skadevirkningene av røyking her og om skadevirkninger av snusbruk her.  

Alkohol kan ha skadevirkninger både på kort og lang sikt. Under rusen er man mer utsatt for ulykker, hvis man drikker store mengder på en gang kan en få hjerneslag og hjerteinfarkt. Over tid kan et jevnlig alkoholforbruk føre til blant annet hjerte- og karsykdommer og også til kreft. Du kan lese mer om helseskader knyttet til alkohol her.

Andre rusmidler blir for det meste betegnet som narkotika. Disse er en rekke ulike stoffer som har ulike virkninger og som da også vil kunne føre til ulike helseskader. De vanligste vil være overdoser, ulykker og skader og smittsomme sykdommer ved bruk av sprøyter. Du kan lese mer om de ulike narkotiske stoffene og skadevirkninger her.
Du kan også finne fakta om mer generelle konsekvenser ved rusbruk her.

Jeg håper dette kan hjelpe deg med skoleoppgaven din!

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut