Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Statistikk på røyk og snus

Hei!

Hvor mange mindreårige røyker og snuser i dag?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 24.11.2017

Hei!

Det er vanskelig å finne statistikk på dette for aldersgruppen 14-18 år. De fleste undersøkelser blant ungdom gjøres i ungdomskolen eller blant ungdom i 15-16 årsalderen. Ellers blir ofte ungdom definert som aldersgruppen 16-24 år.

Det vi kan si sikkert, er at ungdom i dag røyker veldig sjelden sammenlignet med ungdom for 20 år siden. I dag sier kun 2 % av 15-16 åringer i Norge at de har røykt tobakk i løpet at de siste 30 dagene. Rundt 9 % sier at de har røykt noen gang, det vil si at de har røykt men at de ikke har gjort det i det siste. I aldersgruppen 16-24 år er det 6 % som røyker daglig.

Når det gjelder snus svarer 2 % av ungdomsskoleelevene at de bruker snus daglig. 8 % at de har brukt snus noen gang. I aldersgruppen 16-24 år er det 9 % som bruker snus daglig.

Ungdom i Norge er blant de ungdommene i Europa som røyker minst. Snus brukes stort sett bare i de nordiske landene og her mangler det sammenlignende statistikk.

Du kan lese mer om røyking og snusbruk på Folkehelseinstituttets sider.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut