Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Avhengighet

Hei!

Kvifor blir man avhengig av narkotika?

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 04.05.2016

Kjære gutt, 15! 

Spørsmålet ditt er vanskelig å besvare presist, fordi det er så mange forskjellige stoffer og så forskjellige måter å bli avhengig på. I det hele tatt er spørsmål som begynner med hvorfor svært vanskelige å svare på.
Jeg forsøker meg derfor på å svare på hvordan man kan bli avhengig av narkotika i stedet.

Den vanligste definisjonen på avhengighet er omtrent slik: Kroppen har en sterk trang til det stoffet eller den handlingen du er avhengig av, og du får ubehag (abstinenser) dersom du ikke får tilført dette stoffet eller får utført denne handlingen. Denne definisjonen egner seg godt på flere ting enn narkotiske stoffer. Både alkohol, nikotin, trening, sex, medikamenter, mat og spilling kan gi avhengighet.
Vi snakker også om en psykisk avhengighet, men dette er et ganske uklart og dårlig definert begrep.

De som utvikler avhengighet til et stoff, gjør dette ved å tilføre kroppen stoffet over lengre tid. Det går gjerne 1-2 år før man har utviklet avhengighet av narkotiske stoffer.
Nikotin kan man bli mye raskere avhengig av. Grunnen til at det tar tid å bli avhengig, er at hjernen må omdannes noe. Belønningssentrene må tilpasse seg det narkotiske stoffet eller de narkotiske stoffene (det er ganske få som bare bruker ett stoff nå for tiden). Når først denne endringen i hjernen er skjedd, kan det ta minst like lang tid å bli normal igjen. I den perioden er man ofte litt deprimert og "grå" og har mindre glede av livets vanlige hyggelige sider. 

Det er ikke alle som blir fysisk avhengige. Noen har en arvelig disposisjon for å bli avhengige. For eksempel regner man med at mer enn 20% av alle alkoholikere har en slik disposisjon/sårbarhet. Det samme gjelder for de ulike narkotiske stoffene også. Noen kan bruke dette i ganske store doser over ganske lang tid og deretter slutte med stoff uten store problemer. Nikotin er et annet eksempel. Noen kan slutte å røyke fra den ene dagen til den andre uten å merke så mye ubehag, mens andre får svært kraftige abstinenser som kan vare i ukevis. 

Personer med alvorlige psykiske lidelser ser ut til å ha større sjanse for å bli misbrukere av illegale stoffer. På samme måte ser man mer bruk av rusmidler hos pasienter med ADHD eller personer som har hatt en vanskelig barndom med for eksempel foreldre som ruser seg, overgrep eller mishandling. 

Det er vanskelig å spå hvem som kan prøve narkotiske stoff uten å bli avhengige. Det er mange som har angret i ettertid, fordi avhengighet er en tung bør å bære. 

 

Med hilsen

Dagfinn Haarr
spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut