Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Ketamin mot depresjon

Hei!

Jeg får ketamin intravenøst som behandling mot min depresjon 1 gang i måneden.
Om jeg fortsetter med dette i flere år fremover, vil dette ha noen negativ påvirkning på meg da?

Jente 23

Svar fra ungrus.no 06.12.2023

Kjære jente, 23!

Du lurer på om du kan få langtidsbivirkninger av ketaminbehandlingen som du får for depresjon. 

Ketamin har vært brukt for å behandle alvorlige depresjoner i ca 15 år. Som anestesimiddel og middel brukt ved kroniske smerter, har det vært brukt siden 1972. Det er altså et velkjent medikament, og bivirkningene når man tar en enkeltdose, er velkjente. Derimot er det lite dokumentasjon av langtidsbivirkninger etter den typen behandling du får. 

Alle medisinske behandlingsmetoder kan/vil ha bivirkninger av ulik art. Jo mer alvorlig sykdom man behandler, jo mer alvorlige bivrknininger kan man måtte akseptere. 

Jeg kan dessverre ikke gi deg noe mer presis informasjon om eventuelle langtidsbivirkninger av den behandlingen du får. Mitt råd er at du diskuterer dette med dine behandlere. Fordi denne behandlingsmetoden er såpass ny, er behandlerne ekstra oppmerksomme på bivirkninger, ikke minst langtidsvirkninger. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Lege

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut