Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Funksjonshemma av overdose?

Hei!

Kan man bli funksjonshemma etter å ha tatt en overdose?

Gutt 17

Svar fra ungrus.no 05.05.2017

Kjære gutt, 17!

Det kommer litt an på hva du mener med funksjonshemma. Dersom du tenker på lammelser i armer eller bein, så er ikke det vanlig etter overdoser. Slike lammelser kommer stort sett som følge av hjerneslag, noe vi ser hos enkelte brukere av amfetamin og kokain. Men det er ikke en følge av en overdose, det kan komme ved "normal" bruk av disse stoffene.

Det vi vanligvis tenker på når vi snakker om overdoser, er overdoser med heroin, morfin, metadon, Subutex og andre opioid-stoffer. Det som skjer ved en overdose med disse stoffene, er at pusterefleksen lammes i større eller mindre grad. Dette gir igjen hjernen for lite surstoff. Surstoffmangel kan skade hjernen, spesielt de områdene som styrer nærhukommelse, igangsettingsevne, konsentrasjonsevne og til en viss grad regulering av følelsene.
De som får en slik hjerneskade er i høyeste grad funksjonshemma selv om armer og bein fungerer som de skal. Det må ofte grundige tester til for å avsløre en slik "skjult" funksjonshemming, som er alvorlig fordi den vil gjøre det vanskelig å lære nye ting eller organisere livet sitt. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr
kommuneoverlege

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut