Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Kostnader som følge av røyking og rusbruk

Hei!

Hvor mye penger koster det for staten at folk driver med snus, røyk, alkohol og narkotika?
Det gjelder også sykdommer etter røyking og rus som f.eks lungekreft.

Gutt 12

 

Svar fra ungrus.no 16.05.2017

Hei!

Det er et veldig godt og veldig vanskelig spørsmål du stiller, og vi kan ikke gi deg et godt og nøyaktig svar.
Mange har prøvd å regne ut hva rusbruk koster samfunnet, men tallene er veldig usikre. Det kommer an på hva man tar med i beregningen. For eksempel vil mange røykere dø før de blir pensjonister, dermed unngår Staten å bruke penger på dem. Men totalregnskapet viser at folk som blir skadet, syke og dør for tidlig som følge av tobakks- eller rusbruk, koster samfunnet mange tialls milliarder kroner. Staten får utgifter både til helsevesen, politi, domstoler, barnvern og mye mer. I tillegg kan avhengighet og sykdom gjøre at mennesker ikke selv tjener penger og i steden trenger økonomisk hjelp fra NAV for å klare seg. Også for pårørende kan belastningene bli så store at de blir syke og påfører staten utgifter. Staten tar inn penger på tobakksavgift og alkoholavgift, men disse dekker på ingen måte utgiftene som rusmidlene fører til. 

Så er det mye som ikke kan måles i penger, men som er like viktig: Rusmisbruk fører til store lidelser både hos de som ruser seg og familie og venner. Det er vanskelig å sette noen pris på dette. Disse "usynlige" utgiftene som har med dårlig livskvalitet å gjøre kan også beregnes, men vi har ikke kjennskap til noen slike utregninger, dessverre. 

Med hilsen

Redaksjonen
ungrus.no


 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut