Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Nysgjerrig på rus

Hei!

Jeg er sykt nysgjerrig på rusmidler, og jeg leser om forskjellige rusmidler veldig ofte. Men en ting som jeg irriterer meg over er at jeg har en så sterk følelse på at jeg vil bruke det. Jeg vil virkelig prøve forskjellige rusmidler... er det feil å tenke sånn med tanke på alle konsekvensene og ikke minst at det er farlig?

Jente 17

Svar fra ungrus.no 05.12.2017

Hei jente 17 år!

Jeg vil starte med å berømme deg over din ærlighet i forhold til tankene du går med, tanker du til tider tydeligvis irriterer deg over. Slik jeg tolker ditt spørsmål, er dette tanker som både virker forlokkende på deg, i tillegg til å være skremmende. Det som er bra med å dele slike tanker med andre, er at det da ofte kommer nye momenter inn som gir deg et større perspektiv og flere valgmuligheter.

Det er mye en kan si om tankene våre. Mennesker har ofte en sterk oppfatning om at tanker gjenspeiler virkeligheten. Og at noen tanker er mere sanne enn andre. For det første; tanker er bare tanker. De avspeiler ikke virkeligheten og må ikke forveksles med å være en sannhet. Tankene sier bare noe om hvordan vi tenker om situasjonen vår akkurat nå. Noen tanker er konstruktive og gjør oss godt, andre kan være mer destruktive og føre oss i feil retning. Negative tanker er, som tidligere nevnt, ikke mere sanne enn de tankene som kanskje er mere hjelpsomme for oss. Dessverre er det slik at mange tillegger negative tanker større sannhetsverdi enn alternative, positive tanker.

Det er det samme med følelser; følelser er bare følelser og sier noe om hvordan vi føler det i situasjonen vi befinner oss i. Og til sist, tanker og følelser er nært knyttet sammen. Det betyr at din sterke følelse av at du vil komme til å bruke ulike rusmidler kun er dine følelser. Heller ikke følelsene er et bilde av virkeligheten rundt oss, men sier bare noe om hvordan vi føler for det vi står i. 

Du skriver at du er sykt nysgjerrig på rusmidler. Da vet du mye om de ulike aspektene ved å bruke rusmidler; rusmidlenes positive egenskaper, og ikke minst farene forbundet ved det. Det betyr at jeg ikke trenger komme med faktaopplysninger til deg. Likevel vil jeg si at min erfaring etter å ha jobbet med mennesker med rusproblemer og deres familier i over tretti år, er at jeg til nå ikke har møtt én lykkelig, aktiv rusavhengig eller lykkelig pårørende, men mange ulykkelige mennesker som har betalt en høy pris på grunn av avhengighet.

Å bruke illegale rusmidler handler også om verdier. Hvem ønsker du å være som menneske, hva vurderer du som rett og galt. Du skriver noe om det selv, slik jeg tolker deg, om det er det feil å tenke at du vil prøve ut forskjellige rusmidler med tanke på konsekvenser og farlighet?

Som sagt tidligere, tanker er ikke riktige eller gale. Tanker er jo bare tanker.
Når det kommer til handling, blir det noe helt annet. Da er vi tilbake til virkeligheten; hvordan våre handlinger berører hvem vi er, våre verdier som handler om hvordan vi vil leve og være som menneske og hvilke konsekvenser de ulike handlinger kan gi. Bruk av illegale rusmidler er ulovlig. Bruken av disse stoffene betyr at du tråkker over en grense med hensyn til ærlighet og lovlydighet. Du må lyve om hva du gjør og hvem du er sammen med overfor de som står rundt deg og er glad i deg. Hvis dine nærmeste vet at du bruker illegale rusmidler, vil det garantert føre til mye bekymring og tristhet. Du står også i fare for å få ting på rullebladet som kan gi deg konsekvenser for blant annet framtidig yrkesvalg. Andre konsekvenser er ofte at en bytter ut de vennene en har, med andre som aksepterer bruk av narkotika. En annen konsekvens er eventuelle fysiske og psykiske skadevirkninger på sikt. Det å bli voksen handler om å bli bedre på å vurdere konskvensene av en handling; er det lurt å gjøre det jeg har lyst til, eller blir prisen for høy?

Da er vi tilbake til tankene igjen. Vi kan faktisk jobbe med tankene våre og bytte ut destruktive tanker med mer konstruktive tanker. Dersom det er slik at du bestemmer deg for at du ikke vil prøve illegale rusmidler nå eller i nærmeste framtid, blir mitt råd til deg til deg å jobbe litt med tankene dine. Hva mater du tankene dine med? Det du mater tankene dine med vokser. Kanskje er det ikke det lureste å mate tankene dine med å lese om rusmidlenes ulike positive virkninger! Mater du tankene dine full av postivitet i forhold til rusmidler, vokser disse tankene og fyller deg på en ikke-hjelpsom måte. Hva som kan være hjelpsomme tanker for deg, er kanskje å fokusere på hvem du ønsker å være, hva er viktige og gode verdier som du ønsker å bygge framtida på, hvem ønsker du å være i møte med mennesker du omgås med, som dine foreldre, søsken, venner og eventuelt barn/partner i framtida?

Er det slik at alle dine tanker om bruk av rusmidler handler om at livet ditt i dag er strevsomt og at rusen ligger der som en løsning for å slippe unna et strevsomt liv, bør du snakke med noen om det som plager deg. Det gode ved å dele strevsomme tanker og følelser med noen som forstår deg, gjør at disse tankene og følelsene mindre vanskelige.

Så vil jeg avslutte med det jeg startet opp med; jeg heier på ærligheten din, at du deler de nådeløst ærlig tankene dine med andre. Og at du ber andre om innspill. Det er kjempepositivt!  
Jeg ønsker deg lykke til og håper på et godt liv for deg med gode verdier som passer en jente som deg!

Vennlig hilsen 

Eva Norbakk

Spesialsykepleier

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling

Sørlandet sykehus

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut