Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

For mye alkohol

Hei!

Jeg er en gutt, som lurer på hva som skjer om vi drikker for mye?

Svar fra ungrus.no 24.08.2015

Hei!

For å svare på spørsmålet ditt om hva som skjer om vi drikker for mye, har jeg hentet informasjon fra Folkehelseinstituttets faktaark om virkninger av alkohol på fhi.no.
Jeg har tatt med det om alkoholens generelle virkninger, fordi det her, bokstavelig talt, er flytende grenser mellom hva som er passe mengde alkohol og hva som er for mye.

"Alkoholens generelle virkninger gir bl.a. følgende symptomer:

 • Hever stemningsleiet
 • Reduserer konsentrasjonsevnen 
 • Hemmer korttidshukommelsen 
 • Nedsetter evnen til læring 
 • Sløver den kritiske sansen
 • Øker impulsivitet og aggressivitet

Virkningen endrer seg med alkoholkonsentrasjonen i blodet, og det er her store individuelle forskjeller.

Allerede ved en alkoholkonsentrasjon i blodet opp mot 0,5 promille føler man seg vanligvis lett påvirket. For mange personer vil en ”vanlig festpromille” gjerne være i området omkring 1 promille. I området 1-2 promille blir de uønskede virkningene gradvis mer uttalte, og man blir bl.a. ustø, trøtt og sløv. Ved svært høy promille kan pustesenteret i hjernen lammes. En alkoholkonsentrasjon omkring 3 promille eller høyere kan være dødelig.

Som tommelfingerregel gjelder:

 • Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket. 
 • Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig. 
 • Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm. 
 • Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille. 
 • Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

Hvor lenge rusen varer, hvilke forventninger en har til rusen og om en er vant til å drikke, vil påvirke reaksjonene. Hvis en rus varer lenger enn noen timer, kan man utvikle toleranse slik at man ikke føler seg så påvirket selv om promillen er høy. I tillegg er det store variasjoner fra person til person. En og samme person kan også oppleve stor variasjon fra gang til gang, avhengig av andre fysiske og psykiske faktorer. Noen blir aggressive, voldelige og selvdestruktive under alkoholpåvirkning.

På grunn av virkningene på sentralnervesystemet blir risikoen for skader, ulykker og vold økt etter inntak av alkohol. Bruk av alkohol over tid øker også risikoen for utvikling av avhengighet; alkoholisme. Det finnes ingen sikre nedre grense for mengde og hyppighet av alkoholinntak for å utvikle avhengighet hos disponerte personer".

Håper dette var forståelig. Skriv gjerne inn igjen dersom du har andre spørsmål!


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut