Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Har det ikke bra hjemme

Hei!

Jeg har det ikke så bra hjemme, pappa tjener ikke den beste lønnen og det er ikke alltid mat på bordet. Da jeg var rundt 14-15 år gammel, så rømte jeg mye hjemmefra. Da dro jeg til Oslo. Jeg trives ikke med å være hjemme, det er nesten bedre å flytte inn på institusjon, der man ihvertfall får litt penger i uken. Men vet ikke om det er en god nok unnskyldning å si at jeg ikke trives hjemme.

Er takknemlig for svar!

Gutt 16

Svar fra ungrus.no 28.01.2019

Hei Gutt 16 år!

Så bra at du tar fatt i hvordan du har det! Alle barn og unge skal kunne ha mat på bordet og trygghet rundt seg til å vite at det også er mat til neste måltid. Du bør snakke med noen voksne rundt deg som vet hvem som kan bistå deg der du bor. På skolen du går skal det være rådgiver og også skolehelsetjeneste som kan bidra til å kartlegge hele situasjonen rundt deg.

Du kan også selv kontakte barnevernet i kommunen din og kan finne telefonnummer til dem via kommunen sin nettside.

De aller fleste skoler har en ordning der de hjelper barn og unge som har vanskelige hjemmesituasjoner. Noe av det de bistår med på en skole kan også for eksempel være å sørge for gratis mat i skoletiden. Om du er elev på en videregående skole kan du få hjelp av en rådgiver som kan bistå deg i å søke om stipend fra lånekassen. Du kan få stipend fra lånekassen om du er hjemmeboende i en familie med lav inntekt. Dette er noe som den enkelte videregående skole kan hjelpe deg med eller du kan selv sjekke mulighetene i Lånekassen.   

Viktigst for din situasjon er at du snakker med en trygg voksen på skolen som kan bistå deg til å komme i kontakt med de rette personene. Kontaktlærer hjelper deg om ikke du selv kjenner til rådgiver, sosiallærer eller skolehelsetjenesten.

Med vennlig hilsen

Aina Kjær

Helsesykepleier

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut