Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Hva skjer i kroppen når du røyker?

Hei!

Hva skjer i kroppen når du røyker?

Jente 16

Svar fra ungrus.no 29.02.2016

Kjære jente, 16.

Sigarettrøyk inneholder mange forskjellige stoffer som virker på mange deler av kroppen. Jeg viser noen av de viktigste virkningene av røyking nedenfor, men dette er ikke en fullstendig liste. Jeg tar også med snus i noen av punktene siden det brukes av så mange unge mennesker i dag. 

- Lungene: Røyken inneholder tjære og andre irriterende og kreftframkallende stoffer. Lungene vil ta skade på forskjellige måter. Tjæren samler seg i lungeblærene og vil etter hvert gjøre dem stivere og mindre elastiske. Da vil luftutvekslingen gå dårligere og man kan få kols. Slimhinnene på innsiden av luftrørene skal være fuktige med mange flimmerhår som sørger for å frakte forurensninger opp fra lungene. Ved røyking forsvinner flimmerhårene og lungene klarer ikke å kvitte seg med fremmedstoff lengre. Dette øker faren for lungebetennelse. I tillegg vil dette vil kunne føre til lungekreft etter mange års røyking. Snusbruk skader ikke lungene. 

- Hjertet og karsystemet: Nikotinen gjør at blodårene trekker seg sammen og åreveggene blir stivere. I tillegg setter stoffene fra røyken i gang en betennelse i åreveggen. Det øker faren for hjerteinfarkt og hjerneslag. Nikotin fra snus vil også ha en viss effekt på blodårene, øke pulsen og øke blodtrykket. Dette vil kunne føre til hjertesykdom senere i livet, også hos snusbrukere. 

- Hjernen: Det er vist at røykere har større forekomst av psykiske plager enn andre. Det gjelder spesielt depresjoner. Det er også større fare for hjerneslag hos røykere. Nikotin er en sentralstimulerende nervegift, og røykere kan bli fysisk avhengig av nikotin. Faren for fysisk avhengighet er like stor som dersom man bruker kokain eller amfetamin. 

- Fosteret i mors liv: Barn av røykere får i gjennomsnitt lavere hodeomkrets og har lavere fødselsvekt enn andre barn. Det er også vist at barn av røykere har større fare for å få astma senere i livet. 

- Spermiene: Det er vist at menn som røyker, kan få dårligere spermiekvalitet. 

- Andre kreftformer: Det er vist at røyking kan bidra i kreftutvikling i andre organer enn lungene, for eksempel i munnhule, svelg, bihuler og magesekk. 

- Levealder: Fordi røyking kan skade så mange forskjellige organer, er det ikke overraskende at røykere lever gjennomsnittlig betydelig kortere enn ikke-røykere. Tallene spriker litt, men det ser ut til at røykere kan tape så mye som ti år av sin levealder sammenlignet med ikke-røykere. 

Av-og-til-røyking ("festrøyking") er vist å være farligere enn det man tidligere regnet med. Skal man unngå helseskadene jeg har nevnt ovenfor i størst mulig grad, er det bare en ting som duger: Å avstå helt fra røyk.
Snusing er heller ikke ufarlig, og derfor bekymrer det meg at så mange bruker snus. 


Med hilsen

Dagfinn Haarr
spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut