Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Hvem kan hindre narkotikabruk?

Hei!

Hvem kan hindre at unge bruker narkotika?

Jente 12

Svar fra ungrus.no 28.08.2019

Hei!

Det er stort og spennende spørsmål du stiller, og det er ikke så lett å svare på. Det er nemlig så mange grunner som kan føre til at unge har lyst å prøve ut narkotika, og det er vanskelig å kunne forhindre det i alle situasjoner.

Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at alle barn får en trygg og god barndom. Dette er først og fremst foreldrenes ansvar. Foreldre er rollemodeller for barna sine, og det er viktig både hvordan de selv omgås rusmidler og hvilke grenser de gir barna, ikke bare når det gjelder rus. Det er også viktig at voksnes problemer ikke gjør livet vanskelig for barna. Barn må få være barn og ikke bekymre seg for de voksne i familien. Det er også viktig å få være med på felles aktiviteter med andre barn, uten at foreldrenes økonomi gjør at man står utenfor. Barnehage og skole har ansvar for at barn trives og opplever at de lærer noe og mestrer ting. Det er også viktig å sørge for at barn ikke blir mobbet.

Hvis disse tingene ikke blir ivaretatt, og man opplever vonde ting hjemme, hvis man ikke har det bra i barnehagen eller på skolen, eller blir stengt ute fra fellesskapet, er det større risiko for at man vil prøve ut rus senere.
Derfor har alle som kommer i kontakt med barn et ansvar dersom de ser at et barn ikke har det bra. Det gjelder ansatte på helsestasjon, i barnehage, på skolen eller andre voksne som er i kontakt med barnet. 
Hvis man får inn riktig hjelp tidlig, kan man forhindre at barnet får psykiske vansker og rusproblemer som følge av en vanskelig oppvekst. Kommunene har som oftest både helsesøster på skolene, tilbud for unge og et barnevern som kan hjelpe unge som har det vanskelig.

Noen ungdommer liker å søke mer spenning i hverdagen enn andre. Disse personene kan ha høyere risiko for å prøve ut rus. Hvis en ungdom er en slik spenningssøker, er det viktig å prøve å få sunne utfordringer som kan stille spenningsbehovet, slik at rus blir mindre interessant. Her kan både foreldre, skole og fritidstilbud være med på å bidra.

Noen ganger er det tilfeldig hvem som begynner med narkotka. Man blir kjent med noen som bruker det, og så får man lyst å prøve selv. Da er man gjerne så gammel at det kan være vanskelig for voksne å oppdage hva som er på gang, før det har pågått en stund. Da kan det være at politiet oppdager det eller blir kontaktet fordi det er oppdaget narkotikabruk. Hvis man er under 18 år, kan man inngå en ungdomskontrakt hvor man må slutte å ruse seg for at forholdet ikke skal komme på det vi kaller rullebladet. Da slipper man for eksempel å måtte gi beskjed om at man har gjort noe ulovlig dersom man skal søke jobb eller reise til andre land. For noen kan en slik ungdomskontrakt være med på å hindre narkotikabruk.

Du spør om hvem som kan hindre at unge bruker narkotika. Dette ble et langt svar, og jeg vil avslutte med å si at vi alle har et slikt ansvar.
Både du og jeg er ansvarlige for hvordan vi oppfører oss mot andre mennesker, hvordan vi snakker om og til folk, hvordan vi er mot andre på Facebook, Snapchat, Instagram og andre sosiale medier.

Ingen kan bestemme at alle skal få være med på alt, men vi kan selv tenke gjennom hvem vi inviterer med på ting, og om det er noen vi stenger ute. På den måten har vi alle mulighet til å gi gode opplevelser og fellesskap til de vi møter.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut