Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Kropp og rus

Hei!

Hva skjer med kroppen når man tar for mye rus?

Jente, 14

Svar fra ungrus.no 26.09.2016

Hei.

Du stiller et veldig generelt spørsmål, men jeg går ut i fra at du lurer på hva som skjer enten når du tar for mye rusmidler ved en anledning og/eller hva som skjer hvis du bruker rusmidler over tid.

Dersom en tar for mye av et rusmiddel ved en anledning vil det kunne resultere i en overdose eller en forgiftning. Det er spesielt alvorlig hvis en tar for mye av et opiat (heroin eller morfin), da vil man i verste falle slutte å puste og til slutt dø. Ved et høyt inntak av alkohol kan man også bli bevisstløs og i verste fall kan pustesenteret bli lammet slik at man også i dette tilfellet kan dø. Dersom en tar for store doser med amfetamin vil en risikere akutt hjertesykdom eller hjerneblødning. En for stor dose av cannabis (hasj og marihuana) kan føre til panikkanfall eller psykose, økt hjertefrekvens og redusert bevissthet.
Som du ser kan det å ta for store doser av ulike rusmidler ha store konsekvenser, en er spesielt utsatt for overdoser når man er ung og ikke har tidligere erfaring med de ulike rusmidlene.

Alle rusmidler, også tobakk og alkohol, vil kunne føre til skader på kroppen ved langvarig bruk. Røyking av tobakk og cannabis kan føre til lungekreft eller kols, en er også mer utsatt for kreft når en bruker mye snus og alkohol over lang tid. Langvarig bruk av heroin og amfetamin sliter mye på kroppen og kan føre til en lang rekke sykdommer og lidelser, blant annet hjertelidelser og leverbetennelser.
Hvis man ruser seg mye og ofte, øker faren for å bli avhengig. Da er det vanskelig å slutte å ruse seg, selv om en opplever noen av de negative konsekvensene det står om over.

Du kan lese mer om de ulike rusmidlene og hvilken virkning de har på Folkehelseinstituttets nettside fhi.no.


Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut