Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Effekt av å prøve marihuana en gang

Hei!

Jeg lurte på hva slags negative innvirkninger marihuana har på kroppen og sinnet etter en gangs bruk?

Jente 17

Svar fra ungrus.no 08.03.2019

Hei!

Det er et interessant, men vanskelig spørsmål å besvare. Virkningen av cannabis (marihuana og hasj) er, som ved andre rusmidler, sterkt avhengig av brukerens personlighet og sinnsstemning, forventninger, tidligere erfaringer med rus, mengde inntatt stoff, innhold av virkestoff og hvordan det inntas. Dette gjelder både ved bruk en gang eller ved gjentatt bruk.

Skal prøve å gjøre rede for virkning og skadevirkning ved bruk av cannabis nedenfor. Det er ikke nødvendigvis slik at alle som inntar cannabis opplever samme symptomer eller negativ virkning, spesielt ikke etter et enkeltinntak.

Ved bruk av cannabis vil virkestoffet THC raskt transporteres til hjernen og feste seg til bestemte reseptorer. Dette vil skape en ubalanse i hjernens normalfunksjon. Ruseffekten inntrer allerede kort tid etter at røyken er inhalert. Brukeren får som oftest økt puls, rødhet i øynene, tørr munn, samt økt matlyst. Rusen kan gjøre brukeren avslappet og pratsom, og forsterker ofte sansene, spesielt inntrykk av farger, smak og musikk. Hyppige latteranfall kan inntre og man kan oppleve seg selv som mer åpen og sosial. Rusen svekker også den kritiske sansen som viser seg gjennom blant annet svekket vurderingsevne, reaksjonsevne, konsentrasjon og koordinasjon. Cannabis gir dempende, hallusinogene symptomer, noe som innebærer endret virkelighetsoppfatning. Andre negative virkninger kan være svimmelhet, trøtthet, nedsatt korttidshukommelse. Akutte depresjoner, angstsymptomer og paranoia kan også forekomme. Bruk av cannabis innebærer en risiko for å utvikle en avhengighet til stoffet, hvilket kan føre til økt og regelmessig bruk og også større skadevirkning over tid.

Håper du har fått svar på spørsmålet ditt. Hvis du er mer interessert kan du lese en rapport om skadevirkninger ved cannabisbruk i en rapport utgitt av WHO, 2016.

Hilsen

Madelene Skårdal

Koordinator

Hasjavvenning Kristiansand

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut