Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Skader av cannabis

Hei!

Hva slags skader kan cannabis gi direkte og indirekte?

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 04.05.2018

Hei!

Skader av cannabisbruk kan være mange. Man skiller vanligvis mellom skader ved akutt inntak og skader etter langvarig bruk. Jeg skal prøve å svare kort på begge deler. Nyere forskning viser sammenheng mellom cannabisbruk og en lang rekke fysiske og psykiske skadevirkninger.

Ved bruk av cannabis vil virkestoffet THC (Tetrahydrocannabinol) transporteres raskt til hjernen og fester seg til spesielle reseptorer. Disse reseptorene finnes i mange deler av hjernen, blant annet i områder som kontrollerer beslutningsevne, motivasjon, hukommelse, smerte, søvn og stress. Cannabis nedregulerer disse reseptorene og det vil inntre en ubalanse i hjernens normalfunksjon som kan føre til redusert hukommelse, innlæring, konsentrasjon, koordinering, vurderingsevne, nedsatt følelsesliv samt økning av paranoide tanker. Disse forandringene kan gå utover fungering i dagliglivet og kan føre til problemer i forhold til skolegang, jobb og nære relasjoner. Nyere forskning har påvist at det er høyere risiko for negative konsekvenser blant personer som begynner å bruke cannabis i ung alder, fordi hjernen ikke er ferdig utviklet før i 24-årsalderen.

Langvarig bruk av cannabis kan også medføre helsemessige konsekvenser som økt risiko for blant annet utvikling av angst, depresjon, høyt blodtrykk, lungesykdommer (akutt og kronisk bronkitt) og i noen tilfeller utvikling av psykose og schizofreni. Bruk av cannabis kan også redusere kroppens immunforsvar slik at individet er mer utsatt for infeksjoner/sykdom og kan også påvirke hormonbalansen.

Akutt cannabisrus er også forbundet med hjerte- og karkomplikasjoner og økt risiko for slag og infarkt. I sjeldne tilfeller kan cannabisbrukere oppleve angst- og panikkanfall og oppkast som en akutt effekt av direkte inntak.

Håper du har fått svar på spørsmålet ditt. Hvis du er mer interessert kan du lese en rapport om skadevirkninger ved cannabisbruk i en rapport utgitt av Verdens helseorganisasjon, WHO, 2016

Med vennlig hilsen

Madelene Skårdal

Koordinator Hasjavvenning Kristiansand

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut