Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

THC i urinen

Hei!

Hvor lenge kan THC spores i urinen i mitt tilfelle? Jeg røyker 1 gang i uka. Jeg drikker minst 3 liter vann daglig, spiser sunt, tar multivitaminer og magnesium, og trener hver eneste dag. Jeg er i tillegg ganske lav.
En teori jeg har: Engangsbruk av hasj sitter max 1 uke. Så ved at jeg røyker 1 gang i uka, så på en måte resetter dette seg for hver gang, så THC'en kan aldri spores lenger enn 1 uke. Stemmer dette?
Jeg vet dere ikke kan gi meg et eksakt svar på hvor lenge det kan spores i urinen min da dette er veldig individuelt, men gjerne gi meg et ca antall dager.

Gutt 17

Svar fra ungrus.no 07.11.2019

Hei gutt 17!

Takk for et interessant spørsmål. Som du selv sier er sporing av THC i urinen veldig individuelt, jeg skal prøve å forklare noen faktorer som kan virke inn på resultatet.

Det kan forekomme store individuelle variasjoner når det gjelder hvor lang tid THC kan påvises i urinprøver, dette er avhengig av forbrenning i kroppen, styrke på rusmiddelet, mengde som er inntatt og hvor lang tid denne mengden er inntatt. Påvisningsperioden etter avsluttet inntak varierer fra noen dager til tre måneder, avhengig av inntakets omfang.
For å kunne skille nye inntak fra tidligere inntak måles THC-syre (et nedbrytningsprodukt av THC) i urinen og ses i sammenheng med urinens fortynningsgrad og tidsforløpet.
Et engangsinntak av cannabis vil normalt kunne spores med urinprøver opptil en uke etter inntak, avhengig av styrkegraden (mengden THC) samt hvor raskt kroppen din forbrenner de aktuelle avfallsstoffene.

Røyker du cannabis jevnlig vil bruken imidlertid kunne påvises i betydelig lengre tid, da all THC ikke skilles ut med urinen men samles opp i kroppens fettvev og gradvis skilles ut av kroppen. Det er altså ikke bare nytt inntak som påvises ved urinprøver men også tidligere inntak. Å røyke cannabis ukentlig vil ikke nødvendigvis bety det samme som fire enkelttilfeller i måneden.

Konsentrasjonen av THC-syre i urin påvirkes ikke bare av den mengden THC-syre som skilles ut, men også av det totale urinvolumet. I praksis betyr dette at dersom urinvolumet dobles, for eksempel ved stort væskeinntak, vil konsentrasjonen av THC-syre i urin halveres, og omvendt. For å måle urinens fortynningsgrad, tar man utgangspunkt i urinens konsentrasjon av kreatinin. Lav kreatinin betyr lite konsentrert urin mens høy kreatininverdi tyder på høyt væskeinntak. Vurderinger vedrørende nye inntak forutsetter derfor at de målte konsentrasjonene av THC-syre og kreatinin ses i sammenheng med hverandre og i sammenheng med tidsforløpet.

Det er veldig flott at du trener ofte, det er bra for både for din fysiske og psykiske helse. Fysisk aktivitet kan bidra til at mer THC enn normalt skilles ut i urinen på én gang. Men man bør være oppmerksom på at man ikke nødvendigvis påviser rene urinprøver på kortere tid selv om man trener mye.

Så tilbake til spørsmålet ditt. Min erfaring tilsier at man ved ukentlig inntak av cannabis sjelden vil kunne påvise rene urinprøver. Ved ukentlig tilførsel av THC er det alltid noe THC som blir samlet opp i fettvevet og du klarer sjelden og resette THC-verdien før nytt inntak. Jeg kan ikke gi deg noen konkret tilbakemelding på hvor lenge det tar for du viser rene urinprøver fordi det er mange faktorer som virker inn.

Til tross for at jeg ikke kan gi deg et konkret svar håper jeg likevel at du kan ha fått ny kunnskap.

Ønsker deg lykke til videre!

Vennlig hilsen 

Madelene Skårdal

Ruskoordinator Ungdomstjenesten

Kristiansand kommune

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut