Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Vanskelig å slutte med cannabis

Hei!

Jeg er en gutt på 21 år. Jeg har røyka cannabis flere ganger i uka fra jeg var 16 år. Dette kan ikke fortsette, sier fornuften, men likevel lengter jeg etter bare en rus til. Dette slipper liksom ikke taket, selv om jeg nå har holdt meg unna i 8 uker. Jeg har mange venner som røyker og når jeg er med de på fest hvor det også drikkes alkohol blir suget stort. Jeg sprakk to ganger etter de 8 ukene. Er det da som å begynne på nytt med avvenning, eller hvor lenge vil stoffet påvirke kroppen og psyken min?
Jeg vil jo slutte, men det er så jævlig vanskelig. Suget slipper ikke taket. Burde jeg få hjelp av en psykolog eller andre, eller er det nok med familie og kjæreste, de støtter meg. Jeg vet jeg er irritabel og depresjonen har vært tung i denne tiden. Hva må til for å få dette ut av kroppen? Og en ting til; kan jeg etter langt opphold røyke kun en eller to ganger i måneden uten at det gjør stor skade? Har denne røykingen satt tilbake min utvikling som for eksempel testosteron og hjerneutvikling?

Gutt/ mann som trenger råd.

Svar fra ungrus.no 24.08.2018

Hei!

Takk for at du tok kontakt, og så flott at du har holdt deg rusfri i 8 uker! Du virker som en ung, flott mann med mange reflekterte spørsmål og jeg skal prøve å besvare dem så godt jeg kan.

Å slutte røyke hasj kan for mange være veldig vanskelig. Hvordan man skal klare dette, er veldig individuelt, men det krever som oftest mye innsats når det gjelder egenmotivasjon, bevisstgjøring og utarbeiding av mestringsstrategier.

Å kjenne sug etter hasj etter en lang tid med opphold er veldig vanlig og suget er kanskje det som sitter igjen lengst av abstinenser når man slutter med cannabis. Andre abstinenser som er vanlige er økt irritasjon, sinne og nedstemthet, som du nevner. Dette er symptomer som vanligvis avtar etter et par uker, men suget etter hasj kan vare mye lenger. Dette suget må du lære å kjenne igjen, når oppstår det? I hvilke situasjoner kommer det?
Deretter må du lage mestringsstrategier for å håndtere disse situasjonene uten hasj. Jo lenger tid du klarer å avstå fra hasj, jo sjeldnere vil du kjenne på dette suget. Så du er et godt stykke på vei.

Vi vet av tilbakemeldinger fra ungdommer at det å være sammen med venner som ruser seg, alkoholbruk, tilgjengelighet på cannabis og brukerutstyr er store risikosituasjoner for tilbakefall. Derfor vil jeg anbefale deg å bli bevisst hvilke situasjoner som er vanskelige for deg og lage deg strategier for hvordan du kan unngå disse. Det er flere ungdommer som tenker det samme som deg når det gjelder mulighet for å røyke en gang i blant etter man har «sluttet». Dette vet vi, av erfaring, er vanskelig å få til å fungere. Det er veldig lett å skli tilbake i gamle vaner og man blir «fast» i misbruket igjen. Så jeg vil råde deg til å sette en sluttdato og hold deg til denne.

For å kunne besvare spørsmålene om tilbakefall og innvirkning på utvikling vil jeg kort gi deg informasjon om virkningen av cannabis. Virkestoffet i cannabis THC (Tetrahydrocannabinol) skaper en ubalanse i hjernens normalfunksjon som kan føre til reduserte kognitive funksjoner som for eksempel innlæring, hukommelse, konsentrasjon og vurderingsevne. Dette kan igjen få konsekvenser for skole, arbeidsliv og i sosiale sammenheng. Hjernen er ikke ferdig utviklet før ved 24-årsalderen derfor er det viktig at man tar tak i rusproblemet så tidlig som mulig for å få tid til reparasjon av denne ubalansen. Som oftest vil cannabisbruk ikke føre til varige endringer.

Spor av THC kan sitte i kroppen lenge avhengig av flere faktorer blant annet hvor ofte, hvor lenge og hvor mye man har røykt cannabis. Ved regelmessig røyking fylles det opp et lager i kroppen som gradvis skilles ut med urinen. Vanligvis er THC-metabolitter (inaktivt stoff) ute av kroppen etter 4-6 uker etter regelmessig bruk, men det kan også ta mye lenger tid. Ved engangsbruk av cannabis rapporteres det at THC er ute etter noen får dager. Mange opplever at det å gå på urinprøver kan være en bra motivasjonsfaktor til å holde seg rusfri og at den også kan brukes som unnskyldning for å ikke å røyke når man kommer i kontakt med rusmiljøet. Ved en sprekk settes ikke avvenningen helt tilbake men den går noen skritt tilbake.

Det finnes mange metoder og mestringsstrategier som kan hjelpe når man skal slutte med cannabis, men det er viktig at du reflekterer over hvilke faktorer som påvirker deg og dine valg. For å få til en varig endring anbefaler jeg at du blir bevisst miljøet rundt deg, vurderer endring av livsstil (skape nye relasjoner, nye fritidsinteresser, rutiner), lager mestringsstrategier for de situasjoner som kan skape stress, sett deg realistiske mål og unngå situasjoner som du vet kan føre til tilbakefall.

Mange opplever støtte fra nære og kjære som veldig viktig. Men for mange er ikke dette nok, det kan være vanskelig å slutte på egen hånd og da kan det være behov for støtte fra en ruskonsulent/fagperson som har god kunnskap og kompetanse om cannabisbruk. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med egen kommune og høre hva de kan tilby av oppfølging/tiltak knyttet til cannabisbruk. Flere kommuner tilbyr også hasjavvenningsprogram som består av samtaler med fokus på forebygging av tilbakefall, mestringsstrategier og støtte. Du kan gå inn på hasjavvenning.no og se under fanen «kontaktinfo kommuner» og se om du finner din kommune der.

Jeg kan også anbefale en røykeslutt-app for cannabisbrukere «HAP» som kan lastes ned via Appstore eller android. Appen er basert på det samme hasjavvenningsprogrammet og gir deg kunnskap, råd og veiledning knyttet til det å slutte med hasj. Denne har fått gode tilbakemeldinger fra ungdom som har tatt den i bruk.

Jeg har fått inntrykk av at du er en reflektert ung mann med motivasjon for en rusfri fremtid, så jeg håper du vil ta med deg noen av rådene videre.

Jeg ønsker deg lykke til!

Hilsen Madelene Skårdal

Koordinator Hasjavvenning Kristiansand

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut