Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Narkotikarelaterte dødsfall

Hei!

Hvor mange er det hvert år som dør av narkotika?
Kan jeg få det i prosent antall.
Dette er til en skoleoppgave, og jeg finner det ikke noen andre steder ;-)

Jente 12

Svar fra ungrus.no 14.04.2016

Hei!

I følge Folkehelseinstituttets statistikker ble det registrert 266 narkotikautløste dødsfall i Norge i 2014. Dette tallet har vært ganske stabilt de siste årene.

Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: overdoser (forgiftning som ikke er villet), selvmord (forgiftning som er villet) og avhengighet (dødsfall som følge av mentale lidelser og atferdsforstyrrelser).
Av de 266 dødsfallene i 2014, var 218 dødsfall overdoser, 33 selvmord og 15 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak.

Det er vanskelig å angi hvor stor prosentandel dette er i forhold til personer som bruker narkotika. Hvis en ser på hvor mange som injiserer (bruker sprøyter) og som derfor er mest utsatt for overdoser, er det anslått å være cirka 8000 personer.
Det vil da si at rundt 3 prosent av de som injiserer dør av overdoser hvert år.

Jeg vil også anbefale deg å se på statistikken om narkotika som Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har laget.

Håper dette kan hjelpe deg med skoleoppgaven din!


Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver,

Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut