Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Skader av rusbruk

Hei!

Hva kan være skadevirkninger til rusmidler?

Jente 16

Svar fra ungrus.no 23.09.2019

Hei!

De ulike rusmidlene kan ha ulike virkninger og kan gi ulike skader.
Felles for de fleste av dem er at vi blir mindre konsentrert og mindre selvkritiske når vi er ruset. Det kan både føre til at risikoen for at vi kan bli utsatt for uhell og ulykker øker og at vi kan oppføre oss på en måte som kan skape problemer for oss selv og andre. Hvis vi blir veldig ruset, kan det også oppstå situasjoner der vi ikke er i stand til å ta vare på oss selv, noe som igjen kan føre til at det oppstår farlige situasjoner.
Bruker vi rusmidler veldig ofte, kan det øke toleransen for rusmiddelet, noe som fører til at vi trenger mer for å oppnå samme rus som tidligere. Det kan også føre til ubehag som abstinenser om vi brått slutter med rusmiddelet. Noen ruser seg på nytt for å dempe disse abstinensene. Det kan være et av tegnene på at vi er i ferd med å utvkikle en avhengighet.

Når det gjelder konkrete helseskader utover dette, kan du gå inn på rustelefonen.no og finne fakta om hvert enkelt rusmiddel der.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut