Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Sykdomsmodellen

Hei!

Mange er i dag tilhengere av sykdomsmodellen på avhengighet.

Hva menes med dette?

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 08.04.2019

Hei.

Tidligere mente mange at avhengighet var et resultat av en moralsk svikt hos den avhengige, denne moralske svikten skyldtes hyppig bruk av rusmidler. Denne forklaringsmodellen kunne da gi sånne utslag som at det bare var å "ta seg sammen" og slutte med rusen. Den la også all skyld på den avhengige.

I sykdomsmodellen heter det at den avhengige er offer for krefter han ikke kan styre selv. Da blir rusbruken gjerne sett på en som en form for selvmedisinering av ulike former for vansker, for eksempel knyttet til en vanskellig oppvekst eller ulike former for psykiske lidelser. Dette innbærer at man for å kunne jobbe med avhengigheten må ta tak i de utenforliggende årsakene til rusbruken. 

Du kan lese mer om ulike syn på avhengighet i denne artikkelen av Helge Waal.
Der kommer det også frem hvordan man i dag kan sette diagnose på avhengighet ut fra de kriteriene/symptomene som er beskrevet i diagnoseverktøyene DSM III og IV og ICD 10. Det innebærer også at man ser på avhengighet som en sykdom.

Håper dette gir deg svar på spørsmålet ditt.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver

Informasjons- og forebyggingsteamet

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut