Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Tilbud til alkoholavhengige

Hei!

Jeg er 23 år og har slitt med et svært høyt alkoholforbruk i tre år nå. Det går ikke ut over jobben eller sosiale relasjoner, men jeg er avhengig.
Nå får jeg behandling og oppfølging av fastlegen, noe som fungerer bra.

Mitt spørsmål er om det finnes noe tilbud til meg i kommunen?
Jeg føler meg ikke helt hjemme i AA, finnes det noen andre organisasjoner?

Hilsen ung kvinne

Svar fra ungrus.no 13.11.2015

Hei!

Jeg er imponert over hvordan du har tatt tak i din alkoholavhengighet i så ung alder! Det at du er i jobb og har sosiale relasjoner intakt kan tyde på at du har tatt tak i drikkemønsteret ditt før det har fått for store konsekvenser for helsa og for livssituasjonen din. At du går i behandling og får oppfølging av fastlegen tyder også på at du virkelig vil endre på måten du forholder deg til alkohol på. Ut fra mine erfaringer, ser det ut til at de som våger å ta i mot hjelp mot sin avhengighet er de som klarer seg best.

Når det gjelder det du spør om, er jeg usikker på om du kommer med et eller to spørsmål. Du spør om det finnes noe tilbud til deg i kommunen, og så lurer du på om det finnes noen andre organisasjoner enn AA.
Jeg kan se at du kommer fra Kristiansand, og kanskje du bare tenkte på om det finnes noen andre tilbud enn AA her i byen?
Det kan være godt å komme sammen med andre som har samme erfaring som en selv, og som har klart å komme seg ut av det. A-larm er en brukerorganisasjon for rusavhengige. De har blant annet tilbud om likemenn. Der er det mennesker som ønsker å dele erfaringer, praktisk kunnskap og følelsesmessige opplevelser og gi den enkelte støtte til å komme videre i sin egen mestringsprosses. Du kan finne kontaktinformasjon på nettsiden til a-larm.no.

Siden du allerede går i behandling, er det ikke sikkert du mente å spørre om det finnes noe tilbud i kommunen, men for sikkerhets skyld tar jeg med litt informasjon om det også.
Kristiansand kommune har en oppfølgingstjeneste for ungdom under 25 år, som heter Ungteam. De som arbeider der kan mye om psykisk helse og rus, og de kan tilby oppfølgingssamtaler og hjelp til å komme videre i livet.
For å sjekke ut om dette er noe for deg, kan du ringe til Ungteam på kontakttelefonen 947 90 627.
Dersom du ønsker oppfølging fra kommunen, synes jeg du skal ta det opp med behandler og fastlege, slik at du ikke setter i gang for mye på en gang, uten at de kjenner til det.

Hvis du ønsker mer informasjon, eller har flere spørsmål, kan du gjerne skrive inn på nytt!

Jeg håper du finner et godt fellesskap som du kan trives i og finne støtte i!


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no
 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut