Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Unngå narkotika?

Hei!

Har dere noe tips for å unngå narkotika?

Gutt 12

Svar fra ungrus.no 14.09.2018

Hei!

Hvordan man kan unngå at mennesker får et vanskelig liv som følge av at de ruser seg, er et utrolig viktig spørsmål!
Bruk av narkotika skaper mye lidelse for mange.

Det er mange grunner til at mennesker bruker narkotika. Noen prøver det ut sammen med venner på fest og synes det er gøy og spennende.
Andre har opplevd vonde ting og bruker rus som en måte å slippe å kjenne på dette.
Staten prøver å begrense tilgangen til narkotika ved å forby kjøp, salg og bruk, og det virker nok for noen.
Det går også an å bestemme seg for at man ikke vil bruke narkotiske stoffer og være tydelig på det i vennekretsen. Da vet folk hvilket standpunkt man har tatt, og det kan bli lettere å holde fast på en slik beslutning. Det kan også være til hjelp hvis man er sammen med en venn eller venninne om dette.

Det viktigste vi som samfunn kan gjøre for å unngå at mennesker begynner å ruse seg, er at vi sørger for at alle føler seg inkludert og verdsatt.
Alle har et ansvar for hvordan vi møter og snakker om andre mennesker. Ingen skal få barne- og ungdomstida ødelagt av mobbing, og barnehager og skoler skal arbeide aktivt mot mobbing. Dersom mobbing likevel skjer, er det viktig at man sier ifra til de voksne som har ansvar for å ta tak i det. Det kan være kontaktlærer, sosiallærer eller rektor.
Vi vet at mange barn har en vanskelig oppvekst. Noen opplever alvorlig psykisk sykdom hos foreldre, fattigdom, vold, rus og overgrep. Da er det viktig at vi har systemer som fanger opp disse barna så tidlig som mulig og gjør noe for at barna og familien får hjelp.
Det er også viktig å ha det bra på skolen og ha fritidsaktiviteter der man lærer og mestrer det man holder på med. Dersom man sliter med konsentrasjon, lesing, skriving eller andre ting, er det viktig at de voksne får vite om det, slik at man kan få hjelp.

Å forebygge rusproblemer, handler dermed om at alle skal gis mulighet for en trygg og god oppvekst og et liv med mening og mennesker rundt en, som vi vet vil oss vel.

Det er store ord, som ikke er lett å gi som enkle tips.

Håper likevel du har fått litt svar på det du lurte på!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

   

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut