Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Avhengighet

Jevnlig eller overdreven bruk av et rusmiddel kan føre til at kroppen blir vant til å få dette stoffet. Da kan det kjennes ubehagelig dersom man slutter å bruke dette.
Avhengighet kan betraktes som en sykdom. Fastlegen kan hjelpe til med å finne ut av om en person er blitt avhengig av medikamenter eller rusmidler. Da må man kjenne igjen minst 3 av de 7 tegnene på avhengighet som står på en diagnoseliste (DSM-IV). Avhengighet av nikotin i tobakk og snus kommer også inn under dette.

Hvis man jevnlig bruker et stoff man kan bli avhengig av, er det slik at kroppen venner seg til virkningen. Etter en stund trenger man mer av dette middelet for å få samme virkning som før. Dette kalles toleranseutvikling

Hvis kroppen blir vant til jevnlig bruk av et avhengighetsskapende middel, reagerer den med fysisk og psykisk ubehag dersom man brått slutter å bruke det. Dette kalles abstinenser. Disse symptomene kan være alt fra lett uro eller hodepine til influensasymptomer og kramper. I noen tilfeller kan abstinenser være livsfarlige, og man bør oppsøke lege.

Hvis man i utgangspunktet har planlagt å for eksempel drikke lite alkohol, men glemmer dette underveis, og drikker så lenge det er mer å drikke på. Hvis man i forkant av denne anledningen har planlagt å avslutte tidlig, men fortsetter til langt på natt eller i flere døgn, kan det være et tegn på at man er i ferd med å miste kontrollen.

Hvis man bruker mye tid, krefter og tankevirksomhet på å skaffe og kanskje finansiere rusmiddelet. Hvis man også blir dårlig i etterkant av rusen og trenger tid før man føler seg frisk etterpå.

Hvis bruk av rusmidler gjør at man får mindre tid til å være sammen med andre, eller at man velger bort venner for å kunne fortsette å ruse seg.

  • Toleranse                                                                                                                                                          
  • Abstinensreaksjoner                                                                                                                                                  
  • Bruk av avhengighetsskapende midler i større doser eller over lengre tid enn planlagt.                                                                                                                                                      
  • Gjentatte mislykte forsøk på å redusere bruken.                                                                                  
  • Bruk av for mye tid på å skaffe og bruke stoff og å komme seg etter bruken.                                                                                                                                                        
  • Vesentlig reduksjon av viktige sosiale aktiviteter på grunn av rusmiddelbruk.                                                                                                                                                             
  • Fortsatt rusmiddelbruk til tross for at en innser at den har alvorlige negative konsekvenser for helse eller på annen måte.                                                                                                                                                            

Hvis man ruser seg,  kan det føre til at man mister kjæreste, ektefelle, venner, eller man kan droppe ut av skolen, miste jobben eller til og med boligen.

Hurtiglenker

Om ungrus.no:

Byvåpen - Kristiansand kommune

Nettstedet ungrus.no drives av Helse og mestring i Kristiansand kommune.
Mer om ungrus.no