Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune

Feltsykepleien

Feltsykepleien er  et lavterskel helsetiltak til narkotikabrukere i Kristiansand kommune. Tilbudet er ment for personer som har vanskelig for å benytte seg av det ordinære helsetilbudet i kommunen. Feltsykepleien skal møte pasienten der de er, når de er der.

Feltsykepleien jobber oppsøkende der hvor brukerne oppholder seg, på gaten, på væresteder, hos frivillige organisasjoner og i boliger.

Feltsykepleien kan henvise videre til sykehus, leger, tannlege, legevakt, frivillige organisasjoner og kommunens øvrige hjelpetjenester. Feltsykepleien oppsøker og gir beskjeder videre til brukerne av tjenesten.

Feltsykepleien holder til i Elvegata 4, rett ved Gamle Lundsbroa.
Kontakt: Liv Bente Sunde, telefon: 951 53 700 og Chriss Voll, telefon: 950 38 803.

Hurtiglenker

Om ungrus.no

Nettstedet ungrus.no drives av Informasjons- og forebyggingsteamet i Kristiansand kommune.  
Mer om ungrus.no